H Μάθηση έξω από την τάξη

Κείμενο: Καφένια Μπότσογλου
Πηγή: Slide Player

Τα παιδιά  των οποίων τα σπίτια τους είναι κοντά στη  φύση είναι πιο ανθεκτικά σε στρεσογόνες καταστάσεις. Παρουσιάζουν με μικρότερη συχνότητα διαταραχές συμπεριφοράς, άγχος και κατάθλιψη, και έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Όσο περισσότερο τα παιδιά είναι κοντά στη φύση, τόσο περισσότερο επωφελούνται (Wells & Evans 2003, Kahn, 1999). Τα παιδιά που έχουν επαφή με το φυσικό περιβάλλον, παρουσιάσουν αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης και αυτοελέγχου, αρρωσταίνουν λιγότερο και έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση Grahn, et al.1997, Fjortoft & Sageie 2001).

Οι  Fjortoft και  Sageie (2000) διαπίστωσαν ότι όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν καθημερινή επαφή με το φυσικό περιβάλλον, έχουν καλύτερη ψυχοκινητική ανάπτυξη από αυτά που δεν έχουν. Στην ίδια κατεύθυνση ο Grahn et al. (1997) διαπίστωσε επίσης, ότι τα παιδιά που καθημερινά ανεξάρτητα από τον καιρό, περνούσαν κάποιο διάστημα της ημέρας σε έναν υπαίθριο χώρο πλούσιο σε βλάστηση και φοιτούσαν σε κάποιο νηπιαγωγείο έξω από την πόλη,  είχαν καλύτερη ψυχοκινητική ανάπτυξη και πιο αναπτυγμένη την ικανότητα προσοχής από τα παιδιά που παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής στην πόλη, περιτριγυρισμένο από ψηλά κτίρια.

Οι  Moore και  Wong (1997) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά παίζουν χωρίς  ιδιαίτερες συγκρούσεις κοντά στη φύση. Συναισθηματικά, η επαφή με τη φύση και τα στοιχεία της, μειώνει το άγχος, δημιουργεί καλή διάθεση και αυξάνει την ικανότητα προσοχής (Bohling-Phillippi, 2006;Louv, 2006, (Wells 2000, Grahn, et al. 1997, Taylor et al. 2002).

Τα παιδιά, σύμφωνα με έρευνα του Greenman (2005), βρίσκουν τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού πιο ελκυστικούς και τους προτιμούν. Η παρουσία «πράσινων κατασκευών» παιχνιδιού στις παιδικές χαρές προσφέρει στα παιδιά επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού, όπως για να κρυφτούν και να σκαρφαλώσουν. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη κινητών στοιχείων (loose parts) πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες παιχνιδιού σε έναν παιχνιδότοπο και παράλληλα προσφέρει στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με την φύση (Davis, White, Knight, 2009).

Όταν τα παιδιά δεν εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με τη φύση και δεν αποκτούν θετικές εμπειρίες, είναι πιθανό να αναπτύξουν φόβους και προκαταλήψεις απέναντι σε αυτή (Beach, 2003). Οι θετικές εμπειρίες των παιδιών σε φυσικά περιβάλλοντα, δημιουργούν τη βάση για να αναπτύξουν ως ενήλικες σεβασμό και αγάπη για τη φύση.

Σε έρευνα που εξέτασε την επιρροή της παρουσίας φυσικών στοιχείων σε χώρους παιχνιδιού, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τα φυσικά στοιχεία επιμηκύνουν τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παιχνιδιού (Herrington & Studmann, 1998). Σε πρόσφατη έρευνα (Hestenes, Shim, & DeBord,  2007) σε 41 υπαίθριους χώρους παιχνιδιού στη Νότια Καρολίνα, διαπιστώθηκε ότι σε αυτούς που υπήρχαν περισσότερα φυσικά στοιχεία, τα παιδιά, ανέπτυξαν περισσότερο δραστηριότητες δημιουργικού παιχνιδιού.

Ακόμη, σύμφωνα με  την έρευνα του Hines (2005), ένα ακόμη πλεονέκτημα που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον στο παιχνίδι των παιδιών είναι ότι, επιδρώντας στη συμπεριφορά των παιδιών, μειώνει την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς και τα ατυχήματα. Τα παιδιά τείνουν να αμβλύνουν τις διαφορές τους  στο φυσικό περιβάλλον ευκολότερα και οι καυγάδες και τα ατυχήματα να δίνουν τη θέση τους σε δημιουργικές δραστηριότητες παιχνιδιού (Malone & Tranter 2003).

Τα παιδιά στο φυσικό περιβάλλον παίζουν πιο ανεξάρτητα και οι δραστηριότητες παιχνιδιού που αναπτύσσουν είναι πιο δημιουργικές και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη γλωσσικών και συνεργατικών δεξιοτήτων. (Moore & Wong 1997, Taylor, et al. 1998, Fjortoft 2000). Ο Pyle (2002) υποστηρίζει ότι επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον

 • βελτιώνει την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και παρατήρησης (Crain 2001),
 • αναπτύσσει (Cobb 1977, Louv 1991) την περιέργεια, η οποία θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα στη δια βίου εκπαίδευση (Wilson 1997),
 • ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών (Moore 1986, Bixler et al. 2002) και βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν πιο θετικά συναισθήματα για τους άλλους (Moore 1996).

Η μάθηση έξω από την τάξη

Σύμφωνα με τον Zinger (2002) οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι ένα εργαστήριο, μια άτυπη μορφή μάθησης, όπου πολλά είδη κοινωνικής μάθησης πραγματοποιούνται. Οι Eriksson-Dobrovich (2005) υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση έξω από την τάξη (outdoor learning) είναι μία μέθοδος μάθησης που χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις και αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα για την τάξη και τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Οι εμπειρίες από «πρώτο χέρι» που μπορούν να έχουν τα παιδιά και τους κάνουν να λερώνονται με χώμα, αυξάνουν το ενδιαφέρον των παιδιών και την κατανόηση για τα θέματα που ασχολούνται. Ο ενθουσιασμός τους ενθαρρύνει τη διαδικασία μάθησης.

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τη «μεταφορά» του αναλυτικού προγράμματος στο υπαίθριο χώρο (Broda, 2007, Studer, 2008).  Σχεδόν όλες οι μαθησιακές επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος  μπορούν να πραγματοποιηθούν στον υπαίθριο χώρο με έναν τρόπο διαφορετικό που «βγάζει» τη μάθηση από τα στενά όρια της αίθουσας διδασκαλίας.

Έννοιες των φυσικών επιστημών που τα παιδιά τις βιώνουν ως αποτέλεσμα στο παιχνίδι τους καθώς παίζουν στις παιχνιδοκατασκευές, μπορούν να κατανοηθούν μέσα από την το παιχνίδι των παιδιών: η έννοια της ισορροπίας στη τραμπάλα, της ταχύτητας στην τσουλήθρα κτλ (Βαβουγιός, Μπότσογλου), ιδιαίτερα όταν ο εκπαιδευτικός επικεντρώνει την προσοχή των παιδιών στο θέμα αυτό.

Οι Brahier and Brahier (1996) προτείνουν δραστηριότητες όπου τα παιδιά συγκεντρώνουν, αναλύουν  και κατηγοριοποιούν διάφορα στοιχεία του υπαίθριου χώρου τα οποία στη συνέχεια τα παρουσιάζουν.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παιδική χαρά προσφέρει ένα εύφορο έδαφος για την καλλιέργεια των μαθηματικών ερευνών.

ΔΕΠΠΣ  & Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού

Στις ενδεικτικές δραστηριότητες προτείνεται ο υπαίθριος χώρος ως πεδίο πραγματοποίησης από τις ενότητες :

 • παιδί και γλώσσα, όπου σε ένα παράδειγμα η νηπιαγωγός αξιοποιεί την κατασκευή ενός πεζοδρομίου για να δημιουργήσει ένα βιβλίο μαζί με τα παιδιά,
 • παιδί και μαθηματικά, όπου τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες της μέτρησης του μήκους και της απόστασης μέσα από το παιχνίδι στην τσουλήθρα, όπως επίσης μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση τις έννοιες της τριβής, του κεκλιμένου επιπέδου και της ταχύτητας,
 • παιδί και περιβάλλον, όπου προτείνονται εξερευνήσεις των παιδιών στο φυσικό άμεσο περιβάλλον του σχολείου τους αλλά και στο ευρύτερο,
 • παιδί και δημιουργία-έκφραση, όπου οι προτεινόμενες δραστηριότητες αξιοποιούν τη φύση και τα στοιχεία της ως υλικά αλλά και ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας  για τα παιδιά και τέλος ως πεδίο δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής.

Φυσική ανάπτυξη

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των υπαίθριων χώρων  σε σύγκριση με τον  εσωτερικό, προσφέρουν μεγαλύτερο χώρο και ελευθερία κίνησης στα παιδιά, καθώς εξοπλισμό και υλικά  που τους  επιτρέπουν να συμμετέχουν με όλο τους το σώμα, καθώς επίσης και να ενισχύσουν τη λεπτή κινητικότητα (Davies, 1996). Σύμφωνα με την Cullen (1993), τα αγόρια προτιμούν να αναπτύσσουν περισσότερο παιχνίδια σωματικής άσκησης από ό,τι τα κορίτσια. Σε έρευνα των Baranowski et al. (1993), διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν συντριπτικά περισσότερο χρόνο μέσα σε εσωτερικούς χώρους και ότι η  σωματική δραστηριότητα μέσα, είναι σαφώς μικρότερη από ότι στον υπαίθριο χώρο.

Οι Poest, Williams, Witt και  Atwood (1989), οι οποίοι διερεύνησαν τις συνήθειες φυσικής δραστηριότητας των παιδιών στην σύγχρονη εποχή, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν ασχολούνται καθημερινά και όλο το χρόνο με δραστηριότητες σωματικής άσκησης, ενώ οι Pate et al. (2004) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά εντάσσονται ολοένα και περισσότερο σε έναν «στατικό» τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της National Association for Sport and Physical Education (NASPE, 2000) για τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών μέχρι πέντε ετών τα παιδιά πρέπει να έχουν τουλάχιστον 60 λεπτά φυσικής δραστηριότητας σε υπαίθριους χώρους.

Γνωστική ανάπτυξη

Στην έρευνα των Frost et al. (2001) όπου πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις σε ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας, διαπιστώθηκε ότι ο υπαίθριος χώρος  οδηγούσε τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια περισσότερο σε δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, σε σχέση με τον εσωτερικό χώρο. Αντίστοιχα, οι Shim, Herwig, and Shelly (2001), που πραγματοποίησαν παρατηρήσεις σε τρία προγράμματα χαμηλής ποιότητας, αναφέρουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν πιο σύνθετες μορφές παιχνιδιού (αλληλεπιδραστικό παιχνίδι, δραματικό παιχνίδι) στον υπαίθριο χώρο  από ό,τι στον εσωτερικό.

Κοινωνική ανάπτυξη

Τα παιδιά αναπτύσσουν περισσότερο δραστηριότητες κοινωνικού παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού σε σχέση με τον εσωτερικό χώρο (Hartle, 1996). Το μέγεθος μιας παιχνιδοκατασκευής και ο χώρος που είναι διαθέσιμος στα παιδιά, εμπλέκει τα παιδιά σε δραστηριότητες παιχνιδιού που απαιτούν συνεργασία και ομαδική δουλειά (Naylor, 1985, Davies, 1996). Ο Henniger (1985) διαπίστωσε διαφορές στο κοινωνικό παιχνίδι των παιδιών που πραγματοποιείται στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά έπαιζαν περισσότερο μόνα τους στον εσωτερικό χώρο, ενώ στον υπαίθριο παρατηρήθηκε περισσότερο παράλληλο παιχνίδι· δε διαπιστώθηκαν διαφορές στο συνεργατικό παιχνίδι.

Ο διαθέσιμος υπαίθριος χώρος οδηγεί τα παιδιά σε λιγότερους περιορισμούς στη συμπεριφορά τους και τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν όποτε το επιθυμούν ιδιωτικότητα, μακριά από τα άλλα  παιδιά και τους ενήλικες ή να ενταχτούν σε μικρές ομάδες (Greenman, 1988). Η ιδιωτικότητα βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν προσωπική αυτονομία, καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα να ακολουθούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Επιπλέον, τους δίνει την ευκαιρία να απελευθερώσουν τα συναισθήματά τους και να αποδεσμευτούν από τις κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες (Davies, 1996).

Ο κίνδυνος ως στοιχείο της δραστηριότητας παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού

Στα παιδιά αρέσει πολλές φορές να παίζουν παράτολμα, να εξερευνούν τα όρια τους και να αποκτούν νέες εμπειρίες. Το ρίσκο σαν στοιχείο της δραστηριότητας παιχνιδιού έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα  χρήσιμο, κύρια όταν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να το ελέγξουν, σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο περιβάλλον.

Στην έκθεση της National Playing field Association αναφέρεται ότι οι εμπειρίες διαχείρισης του κινδύνου αναπτύσσουν στα παιδιά τις κοινωνικές τους δεξιότητες, τις ικανότητές τους να λύνουν προβλήματα και να αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Οι Christensen and Mikkelsen (2008) υποστηρίζουν ότι καθώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, αναπτύσσουν τις ατομικές τους ικανότητες, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική διαδικασία κατά την οποία μαθαίνουν από τα λάθη τους και να μαθαίνουν να προφυλάσσουν την προσωπική τους υγεία και ασφάλεια.

Η Stephenson (2003:36) έχει εντοπίσει τρία στοιχεία που κάνουν την  δραστηριότητα ενός παιδιού να μοιάζει επικίνδυνη:

 • το να προσπαθεί να κάνει κάτι που δεν το έχει ξανακάνει,
 • το να νιώθει ότι «φτάνει στα όρια» βιώνοντας καταστάσεις που είναι «εκτός ελέγχου» κύρια λόγω του ύψους ή της ταχύτητας,
 • το να ξεπερνά τον φόβο του.

Το ρίσκο και η ανάληψη κινδύνων από τα παιδιά είναι κάτι που είναι μέσα στη φύση του παιχνιδιού και ίσως μέσα στην ανθρώπινη φύση (Smith, 2005, Moss and Petrie 2002). Οι εμπειρίες που προσφέρει μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμες για την ενήλικη ζωή των παιδιών και την ωρίμανση τους (Claxton 1999). Για αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με το παιχνίδι των μικρών παιδιών να το λαμβάνουν υπ’ όψη τους ώστε τέτοιου είδους συμπεριφορές να μπορούν να εκδηλώνονται σε ασφαλή περιβάλλοντα.

Διαχείριση και εκτίμηση κινδύνων (risk managment assesment) στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού

Κατά το σχεδιασμό των παιχνιδότοπων, είναι σημαντικό καταρχήν να υπάρχει η παραδοχή ότι τα παιδιά πολλές φορές αναζητούν την πρόκληση και τον κίνδυνο και ότι αυτές οι εμπειρίες σε ένα καλά σχεδιασμένο περιβάλλον μπορεί να είναι ωφέλιμες για αυτά.

Στους ωφέλιμους κινδύνους το περιβάλλον παιχνιδιού προσφέρει στα παιδιά την πρόκληση και υποστηρίζει την ανάπτυξη, τη μάθηση. Αυτά τα περιβάλλοντα μπορεί να περιλαμβάνουν εξοπλισμό με κινούμενα μέρη που παρέχει ευκαιρίες για δυναμικό παιχνίδι με προκλήσεις. Αλλαγές στο ύψος προσφέρουν  στα παιδιά την ευκαιρία να ξεπεράσουν τους φόβους και δίνουν την αίσθηση της ικανοποίησης σε δραστηριότητες αναρρίχησης. Χαλαρά και φυσικά υλικά που δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να καταστρέψουν και να ξαναφτιάξουν κατασκευές στις οποίες  χρησιμοποιούν τις δεξιότητες τους, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.

Οι μη ωφέλιμοι κίνδυνοι είναι αυτοί που είναι δύσκολο ή αδύνατο για τα παιδιά να τους αξιολογήσουν από μόνα τους και δεν έχουν κανένα προφανές κέρδος. Σε αυτούς συγκαταλέγονται αιχμηρές ακμές ή σημεία του εξοπλισμού, κατεστραμμένες παιχνιδοκατασκευές που μπορούν να καταρρεύσουν, καθώς και αντικείμενα που μπορούν  να γίνουν παγίδες για τα κεφάλια των παιδιών ή τα δάχτυλα.

Συμμετοχικός σχεδιασμός

Είναι κοινός τόπος πλέον ότι ο σχεδιασμός υπαίθριων χώρων παιχνιδιού πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των παραγόντων που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διαδικασία αυτή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποτελεί προϊόν διαλόγου των εκπαιδευτικών, των αρχιτεκτόνων υπαίθριων χώρων, των γεωπόνων, των παιδιών, των γονιών και της τοπικής κοινωνίας (Dudek, 2005).

Τις τελευταίες δεκαετίες για τον σχεδιασμό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού λαμβάνονταν υπ’ όψη οι απόψεις και οι ιδέες των παιδιών για τα οποία δημιουργούνταν. Μέσα από συνεντεύξεις και ζωγραφιές τα παιδιά έδιναν τις δικές τους προοπτικές για τα υπαίθρια περιβάλλοντα παιχνιδιού που θα ήθελαν να παίζουν. Οι ιδέες αυτές, άλλες φορές δημιουργικές και ευφάνταστες, άλλες φορές πρωτότυπες και μερικές φορές ανέφικτες, έδιναν στους σχεδιαστές ένα πλούσιο υλικό που τους βοηθούσε να σχεδιάσουν περιβάλλοντα κοντά στις  ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών.

Η προσέγγιση του Μωσαϊκού (Mosaic approach)

Είναι επηρεασμένη από την παιδαγωγική της ακρόασης (Rinaldi, 2005, Papatheodorou & Moyles, 2009) του Reggio Emilia και προσφέρει πιο καινοτόμους τρόπους για τη συλλογή των απόψεων των μικρών παιδιών, όπως για παράδειγμα τις φωτογραφίες των ίδιων των παιδιών, χάρτες, βιβλία και περιηγήσεις στο περιβάλλον.

Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί τόσο τα  παραδοσιακά εργαλεία παρατήρησης και τη συνέντευξη, που και αυτά με τη σειρά τους συμβάλλουν στη δημιουργία της συνολικής εικόνας ή  του «μωσαϊκού». Όλοι αυτοί οι τρόποι βοηθούν στο να γίνεται τριγωνισμός των μεταξύ των διαφόρων ευρημάτων των μεθόδων. Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι:

 • φωτογραφικές μηχανές: τα παιδιά χρησιμοποιούν φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης να λαμβάνουν φωτογραφίες των «σημαντικών πραγμάτων» του περιβάλλοντος όπως αυτά τα αντιλαμβάνονται,
 • περιηγήσεις στην περιοχή που εξετάζεται και καταγραφή τους από τα παιδιά,
 • δημιουργία χάρτη: δισδιάστατες παραστάσεις των παιδιών που χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες της περιοχής και σχέδια,
 • συνεντεύξεις: άτυπες συνεντεύξεις με το προσωπικό και τους γονείς και φυσικά με τα παιδιά,
 • το μαγικό χαλί: είναι η πιο καινούρια τεχνική που προστέθηκε στη προσέγγιση του Μωσαϊκού ύστερα από μια ιδέα της Christine Parker (2001), ως ένας τρόπος για να μιλάμε στα μικρά παιδιά για  διαφορετικές τοποθεσίες. Διαφάνειες από διάφορες τοποθεσίες προβάλλονται στα παιδιά, ενώ κάθονται πάνω σε σε ένα «μαγικό χαλί».

Ένα ψηφιδωτό είναι μια εικόνα που αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια, τα οποία θα πρέπει να έρθουν ώστε να καταστεί η έννοια του συνόλου. H προσέγγιση αυτή που ονομάζεται Μωσαϊκό, δίνει στα μικρά παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν με διάφορους τρόπους τις απόψεις τους, χρησιμοποιώντας τις Εκατό γλώσσες (Clark & Moss, 2005).

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments