Άρθρα

Πώς επηρεάζεται η βιοποικιλότητα και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες από τη διάνοιξη ενός δρόμου στο βουνό;

Πηγή: Απόσπασμα από το άρθρο, Προς μια νέα Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική μείωσης των δρόμων, της Βασιλικής Κατή Έστω ότι ένας νέος δρόμος [...]